Karta Klienta

234Karta klienta jest to dokument, który zakładamy przy pierwszej wizycie w celu poznania się bliżej i ustalenia jakie są zalecenia i przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń. Jest ona niezbędna, gdyż zebrane informacje służą do ustalenia indywidualnej diety oraz treningów, zawiera szereg istotnych informacji o stanie zdrowia klientki i jej samopoczuciu, tabelę pomiarów, która pozwala w czytelny sposób rejestrować postępy i kontrolować w jakim czasie osiągamy postawiony cel. Tylko dzięki tak sukcesywnie prowadzonym rejestrze możemy “bawić się” z urządzeniami, urozmaicać nasze treningi oraz modyfikować dietę wraz z poprawą kondycji fizycznej.